Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija toimii asiantuntijana rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa sekä rakennuslupaprosessin läpivientiin liittyvissä kysymyksissä. Pääsuunnittelija tulee olla nimettynä viimeistään rakennuslupaa haettaessa. Pääsuunnittelija osallistuu myös työmaan aloituskatselmukseen jossa varmistetaan että rakentaminen saadaan lähtemään liikkeelle oikealla tavalla.


Rakennesuunnittelu / vastaava rakennesuunnittelija / vastaava pohjarakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija vastaa rakennushankkeessa rakenteiden lujuusteknisestä mitoittamisesta, rakenteiden liitoskohtien suunnittelusta sekä mm. palonsuojarakenteiden suunnittelusta.

Selkeät ja mittatarkat rakennesuunnitelmat helpottavat ja nopeuttavat rakentamista työmaalla. Rakenneratkaisut ja rakenteelliset yksityiskohdat on luotettavampaa suunnitella etukäteen kuin työmaalla rakentamisen ohessa.


Vastaava työnjohtaja

Rakennusprojektissa tulee olla vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm.

-Huolehtia että luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja pidetään asianmukaisissa työvaiheissa.

-Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

-Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen virheiden ja puutteiden johdosta.

Vastaava työnjohtaja tulee olla nimettynä viimeistään rakennuslupaa haettaessa.


Valvoja

Taloyhtiökohteiden valvojan työ. Toimii remonttikohteissa valvojana, esim. pesuhuone-, tai vesikattoremontit


Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelija suunnittelee rakennuksen tilaratkaisut, rakennuksen ulkoasun sekä rakennuksen sijoittumisen tontille ottaen huomioon mm. ympäristön ja tontin ominaisuudet.

Tärkeä suunnittelussa huomioon otettava asia on tekninen suunnittelu, energiatehokkuus sekä viranomaismääräykset ja ohjeet. Suunnittelun tavoitteena on perheen tarpeisiin sopiva koti, jossa viihtyy ja on hyvä asua.

Suunnittelun lopputuotteena syntyy rakennuksen pääpiirustukset. Pääpiirustukset toimivat rakennusvalvonnalle toimitettavina rakennuslupapiirustuksina. Selkeät ja mittatarkat piirustukset helpottavat projektin jatkosuunnittelua ja töitä itse työmaalla.

Pääpiirustukset ovat pohjana rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelulle, sekä mahdollisille muille suunnitelmille, kuten sisustus- ja pihasuunnitelmille.

---------

Minulta voit kysyä myös suosituksia jos tarvitset energiaselvityksen/todistuksen, lvi -urakoitsijan tai muiden rakennusalan toimijoiden yhteystietoja.